[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแคนดง ออกรณรงค์ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซองแมว และโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ก่อนวันเปิดภาคเรียน ( 30/มิ.ย./2563 )

     กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแคนดง ออกรณรงค์ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซองแมว และโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ก่อนวันเปิดภาคเรียน
  
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
โดย admin (VIEW : 2)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 21 รูปภาพ]
<< 1 2 >>