[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กองช่างฯ เทศบาลตำบลแคนดง ลอกร่องระบายน้ำหมู่ที่.5 บ้านหนองแสง ( 30/มิ.ย./2563 )
    
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแคนดง ออกรณรงค์ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซองแมว และโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ก่อนวันเปิดภาคเรียน ( 30/มิ.ย./2563 )
    กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแคนดง ออกรณรงค์ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซองแมว และโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ก่อนวันเปิดภาคเรียน
งานป้องกันฯ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นบริเวณโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ( 30/มิ.ย./2563 )
    งานป้องกันฯ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นบริเวณโรงเรียนแคนดงพิทยาคม
ซ่อมท่อประปา บริเวณโรงเรียนอนุบาลแคนดง ( 25/ก.ค./2562 )
    
ปรับภูมิทัศน์บ้านซองแมว 6 ( 25/ก.ค./2562 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 -> [จำนวน 47 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>